Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Vlak voor het Ad Limina bezoek van de nederlandse bisschoppen, stuurde de paus zijn eerste pauselijke Exhortatie de wereld in. Deze zgn. postsynodale apostolische exhortatie draagt de titel ‘De vreugde van het evangelie' en is de visie van de paus op de in oktober 2012 gehouden synode over de nieuwe evangelisatie.ROOMSCH SOCIOLOOG - SOCIALE BISSCHOP
Biografie van bisschop Joannes Aengenent
donderdag, 30 juni 2016

Donderdag 29 juni werd in de Tiltenberg een middag-symposium gehouden, georga­ni­seerd door het Centrum voor de Sociale leer van de Kerk, ter ere van de pas verschenen publicatie van CSLK bestuurslid dr. Erik Sengers over de sociale bisschop Joannes Aengenent. Onder de aanwezigen Kardinaal Adrianus Simonis, Apostolisch Nuntius Aldo Cavalli, emeritus hulpbisschop Jan de Kok, achterneven en -nichten van bisschop Aengenent.

Voor de recensie van het KN, zie www.katholieknieuwsblad.nl/recensies/mgr-aengenent

De zorg voor het gemeenschappelijk huis
Laudato Si nader beschouwd
dinsdag, 26 april 2016
In december 2015 sloten de wereldleiders in Parijs een naar zeggen historisch klimaatakkoord. Bij de presentatie stelde men dat “het akkoord een ommekeer in de geschiedenis is”. Critici stelden daar tegenover dat het akoord zeker niet volledig is en de arme landen er weinig mee zullen opschieten. Het akkoord gaat dan ook niet echt in op de werkelijke oorzaken van de klimaatcrisis; de mens zelf die het voortbestaan van de schepping in snel tempo bedreigt.
Lezingen/boekpresentatie over bisschop J. Aengenent
Joannes Aengenent en de katholieke sociale beweging
dinsdag, 22 maart 2016
Roomsch Socioloog – Sociale Bisschop, Joannes Aengenent als ideoloog en organisator van de katholieke sociale beweging 1873-1935.

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk nodigt u van harte uit om op 29 juni 's middags de presentatie bij te wonen. Tijdens deze presentatie zal de actuele relevantie van de thema’s die Aengenent behandelde centraal staan. Wat kunnen zijn gedachtegoed en inspiratie bijdragen aan de maatschappelijke problemen van onze tijd, en de betrokkenheid van de kerk daarbij? Het eerste exemplaar van het boek zal door de familie van Aengenent na afloop worden aangeboden aan Mgr. Dr. Jan Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Nieuwe bundel Wegen naar vrede
De Sociale Leer van de Kerk over sociale en politieke conflicten
woensdag, 16 maart 2016
Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) heeft een nieuwe bundel uitgegeven. De titel luidt “Wegen naar Vrede, de Sociale Leer van de Kerk over sociale en politieke conflicten”. De bundel, met ruim 145 pagina's, bevat artikelen en lezingen van prof. dr. Fred van Iersel, lid van de Raad van Advies van het CSLK, tevens bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht en docent Katholieke Sociale Leer aan diverse instellingen.
TST Annual lecture: Does society need scruples?
Keynote speaker is prof. dr. Tomáš Halík
dinsdag, 23 februari 2016
In samenwerking met het CSLK: On Tuesday March 22nd the Annual Lecture of Tilburg School of Catholic theology will be held. Keynote speaker is Prof. dr. Tomáš Halík. He is a priest and professor in Philosophy and Theology at Charles University in Prague. He may be best known for his book Patience with God. In 2015 he won the Templeton Prize.
29 april 2016 jubileumbijeenkomst Rerum novarum
Encycliek voor een menswaardige toekomst van economie en arbeid
woensdag, 10 februari 2016
De encycliek Rerum novarum van paus Leo XIII verscheen 125 jaar geleden in 1891. Met deze encycliek reageerde de paus op de veranderingen in samenleving, politiek en economie: de opkomst van het vrije kapitalisme zorgde voor grote ongelijkheid tussen sociale klassen en voor zeer slechte leef- en werk-omstandigheden van de arbeiders.
Essaywedstrijd voor studerenden
Waardige arbeidsverhoudingen in christelijk perspectief
woensdag, 23 september 2015
Op Hemelvaartsdag 2016 is het 125 jaar geleden dat Rerum Novarum verscheen. Dit schrijven van de toenmalige Paus Leo XIII betekende een revolutie in kerk en samenleving. In het licht van de schrijnende misstanden die de industriële revolutie had veroorzaakt, pleitte hij voor vakbonden die konden opkomen voor de rechten van de arbeiders en voor een ingrijpen van de staat om de sociale gerechtigheid te bewaren. Zijn brief leidde tot een sterke betrokkenheid van de katholieken bij de sociale kwestie door het oprichten van sociale organisaties en door politieke actie. Welke betekenis kan Rerum Novarum en de traditie van de katholieke sociale leer op het gebied van arbeid en economie hebben voor vandaag? Dit is het onderwerp van een essaywedstrijd georganiseerd door het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk.
Encycliek Laudato Si
Monument voor een menswaardige ecologie
zaterdag, 18 juli 2015
De nieuwe encycliek van paus Franciscus "Laudato Si", gedateerd op Pinksteren van dit jaar en op donderdag 18 juni gepubliceerd, is een geïnspireerd handboek voor een menswaardige ecologie en een noodkreet om de armen in deze wereld eindelijk recht te doen. Een prachtige bijdrage aan de sociale leer van de Kerk. Mgr. J. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem en vml. bestuurslid van het CSLK, is van mening dat deze encycliek een mijlpaal is.


zondag, 21 juni 2015Sociale encycliek Laudato Si over het klimaat
zaterdag, 13 juni 2015Bundel studiemiddag Europa te bestellen
zaterdag, 30 mei 2015Geslaagde CSLK studiemiddag over Europa
maandag, 6 april 2015Studiemiddag 29 mei ‘Europa, méér dan een economische eenheid’
zondag, 8 maart 2015Bundel studiemiddag Sociaal Opdrachtgeverschap
maandag, 6 oktober 2014Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen
woensdag, 17 september 2014Geroepen om te delen
maandag, 1 september 2014Bundel studiemiddag De mens in de Zorg gereed
woensdag, 16 juli 2014CSLK voorzitter Gerard van Wissen overleden
zaterdag, 24 mei 2014Aandacht voor de mens in de zorg
zaterdag, 17 mei 2014Europese verkiezingen en de Sociale Leer
zaterdag, 12 april 2014Nederlandse bisschoppen in gesprek met het CDA

meer berichten vindt u in het archief