Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


“Het uur van actie heeft geslagen: het leven van zoveel onschuldige kinderen, het menswaardig bestaan van zoveel ongelukkige gezinnen, de vrede in de wereld, de toekomst van de beschaving, dit alles staat op het spel. Laten dus alle mensen en alle volken hun verantwoordelijkheid voor deze belangrijke zaak op zich nemen.”Wereld heeft niets geleerd van financiŽle crisis
Vaticaan pleit voor een meer rechtvaardige economie
vrijdag, 18 mei 2018
Volgens het Vaticaan heeft de wereld geen lessen getrokken uit de financiële crisis die tien jaar geleden uitbrak. In plaats van een meer rechtvaardige economie te installeren, is die nog altijd immoreel, klinkt het in een zestien pagina's tellende beleidsnota van de Congregatie voor de Geloofsleer. 
Voorziene activiteiten in 2018
dinsdag, 23 januari 2018

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk voorziet de volgende activiteiten in 2018:

  • Studiemiddag 'Gelijke kansen, maar niet voor iedereen'
  • Studiemiddag ‘Vrede en Veiligheid’
  • Ronde tafel bijeenkomst over de Sustainable Development Goals en de Katholieke Sociale Leer resp. Laudato Si’
  • Jubileum bijeenkomst 10 jaar CSLK (4e kwartaal, locatie Tiltenberg)
Oproep van paus Franciscus op Wereldvredesdag 2018
Meer aandacht voor migranten en vluchtelingen
dinsdag, 2 januari 2018
De Paus vraagt in zijn boodschap voor Wereld Vrede Dag aandacht voor migranten en vluchtelingen. In totaal zijn er wereldwijd zo’n 250 miljoen migranten, waarvan 22½ miljoen vluchtelingen!

De Paus wil met zijn boodschap een proces ondersteunen dat de Verenigde Naties begonnen is om te komen tot twee mondiale pacten (Global Compacts) één over migranten en één over vluchtelingen. De Paus hoopt dat die dit jaar tot stand zullen komen want in die overeenkomsten worden wereldwijde afspraken gemaakt over veilige en wettige migratie en de opvang van vluchtelingen.

Publicatie A Welcoming Europe
Exploring Local Solidarity with Refugees
donderdag, 21 december 2017
Op Internationale Migrantendag, 18 december 2017, lanceerde Justice and Peace Nederland de publicatie 'A Welcoming Europe: Exploring Local Solidarity with Refugees'. De publicatie en lancering zijn het resultaat van de Europese Justice and Peace werkgroep over migratie en mensenrechten. Het panel van deskundigen sprak overe rol van lokale solidariteitsinitiatieven bij het verwelkomen en integreren van migranten in Europa.
Bundelreeks Religie en veiligheid
Deel II: Weg van geweld
donderdag, 14 december 2017
In de Bundelreeks 'Religie en veiligheid' is de tweede bundel uitgekomen onder de titel 'Weg van geweld'. De bundel sluit aan bij de ambiguïteit van geweld. In de toepassing van geweld blijkt beheersbaarheid een moeilijke opgave. Er is hoe dan ook geen reden om, in figuurlijke zin, 'weg' te zijn van geweld. Deze bundel onderzoekt de militaristische maar ook religieuze verheerlijking van geweld en stelt verschillende dimensies van de relatie tussen religie en conflict aan de orde.

De bundel verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier en wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Katholiek Militair Vormingswerk. De uitgeverij is Eburon.

Bundelreeks Religie en veiligheid
Deel I: Religie in conflict
donderdag, 14 december 2017
Onder redactie van CSLK bestuurslid prof. dr. A.H.M. (Fred) van lersel, tevens bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan Tilburg University, verschijnen de komende jaren een aantal tweetalige bundels in de serie 'Religie en veiligheid'. De bundels verschijnen onder de verantwoordelijkheid van de Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier en wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Katholiek Militair Vormingswerk. De uitgeverij is Eburon.

De reeks hanteert een overkoepelende vraagstelling: (1) wat is de levensbeschouwelijke betekenis van oorlog en vrede, en (2) hoe is de relatie tussen ontwikkelingen in de politiek-morele context, in de culturele context en in de religieuze context te duiden met het oog op de ontwikkelingen in de begeleiding van mensen, in het bijzonder in de geestelijke verzorging? De overkoepelende optiek van de reeks is de relevantie van een aantal ontwikkelingen op deelterreinen van de geestelijke verzorging.

Deze eerste bundel heeft als titel 'Religie en conflict'.

European Pillar of Social Rights
Interinstitutionele proclamatie
zaterdag, 18 november 2017
COMECE en CEC hebben de interinstitutionele proclamatie van de European Pillar of Social Rights verwelkomd. Deze werd op 17 november ondertekend op de Social Summit for Fair Jobs and Growth die plaatsvond in Göteborg, Zweden.
(Re)Thinking Europe, the follow-up is in your hands!
Toespraak paus Franciscus bij de sluiting
dinsdag, 31 oktober 2017
De (Re)Thinking Europe Dialogue verzamelde in de Vaticaanstad ongeveer 350 hooggeplaatste leiders uit de kerk en de EU. Tussen 27 en 29 oktober traden de deelnemers; in een openhartige en open dialoog wat bijdroeg tot een constructieve reflectie over de fundamentele uitdagingen voor het Europese project.


vrijdag, 20 oktober 2017(Re)Thinking Europe
dinsdag, 15 augustus 2017Een vreemd land als vaderland
woensdag, 12 april 2017Opgroeien zonder armoede
zaterdag, 25 maart 2017Studiemiddag over Overheid en Samenleving
maandag, 20 maart 2017Encycliek Populorum Progressio 50 jaar
donderdag, 2 maart 2017Gezamenlijk verantwoordelijk voor het algemeen welzijn
dinsdag, 31 januari 2017Nieuwe bundel: Sociaal Saamhorig Solidair
maandag, 19 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter
zondag, 2 oktober 2016Bijeenkomst over bisschop Aengenent
woensdag, 31 augustus 2016Kardinaal P. Turkson ontvangt bundel over Laudato Si
vrijdag, 26 augustus 2016Bijdrage CSLK op het Christelijk-Sociaal Congres 2016
donderdag, 30 juni 2016Roomsch socioloog - Sociale bisschop

meer berichten vindt u in het archief