Op Hemelvaartsdag 2016 is het 125 jaar geleden dat Rerum Novarum verscheen. Dit schrijven van de toenmalige Paus Leo XIII betekende een revolutie in kerk en samenleving. In het licht van de schrijnende misstanden die de industriële revolutie had veroorzaakt, pleitte hij voor vakbonden die konden opkomen voor de rechten van de arbeiders en voor een ingrijpen van de staat om de sociale gerechtigheid te bewaren. Zijn brief leidde tot een sterke betrokkenheid van de katholieken bij de sociale kwestie door het oprichten van sociale organisaties en door politieke actie. Welke betekenis kan Rerum Novarum en de traditie van de katholieke sociale leer op het gebied van arbeid en economie hebben voor vandaag? Dit is het onderwerp van een essaywedstrijd georganiseerd door het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk."> Op Hemelvaartsdag 2016 is het 125 jaar geleden dat Rerum Novarum verscheen. Dit schrijven van de toenmalige Paus Leo XIII betekende een revolutie in kerk en samenleving. In het licht van de schrijnende misstanden die de industriële revolutie had veroorzaakt, pleitte hij voor vakbonden die konden opkomen voor de rechten van de arbeiders en voor een ingrijpen van de staat om de sociale gerechtigheid te bewaren. Zijn brief leidde tot een sterke betrokkenheid van de katholieken bij de sociale kwestie door het oprichten van sociale organisaties en door politieke actie. Welke betekenis kan Rerum Novarum en de traditie van de katholieke sociale leer op het gebied van arbeid en economie hebben voor vandaag? Dit is het onderwerp van een essaywedstrijd georganiseerd door het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk." /> CSLK - Nieuws

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Essaywedstrijd voor studerenden

Waardige arbeidsverhoudingen in christelijk perspectief

gepubliceerd: woensdag, 23 september 2015
Essaywedstrijd voor studerenden

De manier waarop mensen voorzien in inkomen door arbeid, zal in de toekomst sterk gaan veranderen. Steeds minder mensen zullen in loondienst komen te werken, en meer zullen op projectbasis als zelfstandige werken. Vele beroepen in het middenkader worden vervangen door computers en robots. Door de mondialisering zullen werkzaamheden in toenemende mate in het buitenland of door hierheen komende arbeidskrachten kunnen gebeuren. De solidariteit onder werknemers neemt af, waardoor collectieve afspraken met werkgevers aan belang inboeten, en de basis voor een sociale verzorgingsstaat geringer wordt. De druk op de inkomens neemt toe als reactie op de internationale concurrentie, waardoor het moeilijker wordt om van een inkomen te leven.

Welke betekenis kunnen we gezien deze uitdagingen vanuit christelijk perspectief geven aan de betekenis van ‘werk’ in de samenleving? In het christelijk geloof is werk enerzijds een middel om te voorzien in de basisbehoeften van het menselijk leven: zonder werk en de vruchten daarvan kunnen we niet bestaan. Maar werk is ook een middel om als mens en als menselijke samenleving vooruit te komen: door het samenwerken met anderen kunnen we onze vaardigheden ontwikkelen en door anderen laten aanvullen. Tenslotte is werk ook een middel om bij te dragen aan het algemeen goed, het welzijn van allen, door producten te produceren die we met elkaar nodig hebben en die onder elkaar te verdelen.

 

Op Hemelvaartsdag 2016 is het 125 jaar geleden dat Rerum Novarum verscheen. Dit schrijven van de toenmalige Paus Leo XIII betekende een revolutie in kerk en samenleving. In het licht van de schrijnende misstanden die de industriële revolutie had veroorzaakt, pleitte hij voor vakbonden die konden opkomen voor de rechten van de arbeiders en voor een ingrijpen van de staat om de sociale gerechtigheid te bewaren. Zijn brief leidde tot een sterke betrokkenheid van de katholieken bij de sociale kwestie door het oprichten van sociale organisaties en door politieke actie. Welke betekenis kan Rerum Novarum en de traditie van de katholieke sociale leer op het gebied van arbeid en economie hebben voor vandaag?

 

Dit is het onderwerp van een essaywedstrijd georganiseerd door het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. We nodigen studenten en pas afgestudeerden aan Nederlandse Hogescholen en Universiteiten tot een leeftijd van 25 jaar uit om hun gedachten hierover op papier te zetten. De omvang van het stuk is maximaal 3.000 woorden inclusief referenties. Inleverdatum is 1 april 2016. Er wordt één eerste prijs van € 500,- vergeven en vijf tweede prijzen van elk € 100,-. De zes prijswinnaars worden uitgenodigd voor een masterclass op 29 april 2016 als het CSLK de publicatie van Rerum Novarum herdenkt met een publiekssymposium. De winnaar mag zijn essay presenteren tijdens dit publiekssymposium. De winnende essays worden gepubliceerd in de serie Publicaties van het CSLK. De jury bestaat uit het bestuur van het CSLK en de prijs wordt uitgereikt door Mgr. Dr. J. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam. Aanmelden bij info@cslk.nl.