Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bijeenkomst over bisschop Aengenent

Wie was deze sociale bisschop?

gepubliceerd: zondag, 2 oktober 2016
Bijeenkomst over bisschop Aengenent

De Vriendenkring van de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem organiseert in samenwerking met het CSLK een vrij toegankelijke bijeenkomst op woensdagavond 12 oktober 2016.

Onder de titel ”De torenbouwer stond met zijn voeten op de grond” besteedt dr. mult. Erik Sengers, werkzaam voor het bisdom Haarlem-Amsterdam, aandacht aan de 'sociale bisschop’ Aengenent en zijn programma voor de Sint Bavo kathedraal. Op 22 november 1928 legde deze bisschop Aengenent de hoeksteen van de ‘vrouwentoren’ van de kathedraal. Daarmee luidde hij de laatste fase in waarin de kathedraal in zijn huidige vorm werd afgebouwd. Zijn hele leven was hij betrokken bij de bouw ervan. Wie was deze ‘sociale bisschop’ en vinden we iets van zijn inzet voor de sociale kwestie terug in het bouwprogramma? In de lezing zal leven en werk van deze enigszins vergeten maar voor de Haarlemse Kerk niet onbelangrijke bisschop worden voorgesteld.

Erik Sengers is werkzaam bij de Dienst Caritas van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij is diaken van het bisdom en docent op verschillende hogescholen en seminaries. In 2016 publiceerde hij zijn boek over Mgr. Aengenent, dat werd geaccepteerd als proefschrift aan de Universiteit van Tilburg. Op deze avond is het boek bij de auteur te bestellen. De netto opbrengst is voor de restauratie.


Na de pauze zal Rens Tienstra, de nieuwe tweede dirigent van het Kathedrale Koor, enkele Gregoriaanse gezangen uitvoeren afkomstig uit de vespers van lokale heiligen.

Rens Tienstra kwam via meerdere wegen in aanraking met de kerkmuziek - in het bijzonder het gregoriaans. Na een driejarige studie van het gregoriaans zette hij deze studie voort aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. In 2013 studeerde hij af als Master of Music in Compositie met een onderzoek naar de raakvlakken tussen Gregoriaans en hedendaagse compositie.

Plaats van deze bijeenkomst is de bisschoppelijke sacristie van de Haarlemse kathedraal aan de Leidsevaart. De lezing start 20:00 uur en eindigt tegen 22:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. Ingang via de tuin aan het Emmaplein. Aanmelden via emailadres vrienden@rkbavo.nl.