Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwe bundel: Sociaal Saamhorig Solidair

Bij gelegenheid van 125 jaar Rerum Novarum

gepubliceerd: dinsdag, 31 januari 2017
Nieuwe bundel: Sociaal Saamhorig Solidair

Met de encycliek Rerum Novarum reageerde Paus Leo XIII 125 jaar geleden op de sociale veranderingen van zijn tijd. Menselijke waardigheid zou de leidraad moeten worden van het handelen van politici en werkgevers, en werkgevers en werknemers zouden zich samen moeten inzetten voor het algemeen welzijn. Ook nu gaan de snelle sociale veranderingen ten koste van mensen die niet mee kunnen doen, en de verschillen tussen mensen worden steeds groter.

Wat zijn de huidige sociale kwesties en welke oplossingen geven de principes die in 125 jaar katholiek sociaal denken zijn uitgewerkt? De auteurs in deze bundel komen in hun antwoord steeds weer terug op het mensbeeld dat leidend is voor het antwoord op deze vragen van onze tijd. De bundel, met zo’n 110 bladzijdes, bevat onder meer de lezingen die op de jubileumbijeenkomst op 29 april door het CSLK werd georganiseerd in het Catharijneconvent te Utrecht.

De volgende lezingen zijn opgenomen in de bundel:

  • Mgr. Dr. J. Hendriks – voorwoord
  • Dr. E. Sengers - De maatschappelijke impact van sociale leer
  • Drs. V. Scheffers - Rerum Novarum: de Magna Charta van de christelijke sociale actie
  • Ing Ph. Weijers BScR - De factor arbeid in de Katholieke Sociale Leer
  • Dr. R. te Velde - Neothomisme als cultuurkritiek voor politiek, economie en samenleving
  • Dr. E. Smolenaars - De Sociale Kwestie in de 21ste eeuw en de ontdekking van soul in de sociologie
  • Mr. H. van de Kraats - Kracht van waarden
  • Drs. P. Fey, Drs. R. Reijsbergen - CNV vakbondswerk en arbeidsverhoudingen in christelijk sociaal perspectief

Bestellingen kunnen worden opgegeven via email: info@cslk.nl, vermeld daarbij altijd uw postadres. De prijs van de bundel is € 9,95; de verzendkosten zijn € 3,48. Betaling vooruit, als bevestiging van uw bestelling, op IBAN bankrekeningnummer: NL89 INGB 0004 9863 52 t.n.v. Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), Vogelenzang, o.v.v. bundel RN.