Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Lof der duurzaamheid

Boek met bijdragen van het CSLK

gepubliceerd: maandag, 10 september 2018
Lof der duurzaamheid

De encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus biedt een visie die de pragmatische duurzame ontwikkelingsdoelen – SDG’s: Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties motiveert.

Om de 17 doelstellingen en 169 onderliggende tussendoelen – onder meer einde aan armoede en honger, gelijkheid van vrouwen en mannen, aanpak van de klimaatverandering – te operationaliseren, moet elk land ze vertalen in nationaal beleid. Hiertoe moeten keuzes worden gemaakt vanuit lokale behoeften en mogelijkheden.

Dit boek, met bijdragen van experten, verkent de kansen voor initiatieven en de rol van Kerk en overheid hierin. De visietekst moet de invulling en uitwerking ervan blijvend begeesteren. Dat kan, want zelden vond een encycliek zoveel bijval, ook buiten de Kerk. Dat moet ook, zo niet dreigen de SDG’s dode letter te blijven. Dit boek dient als basis voor een Vlaams-Nederlandse invulling en richt zich tot het middenveld, Kerk en overheid.

In oktober 2017 heeft het bestuur van het CSLK deelgenomen aan het expertseminar over Laudato Si' en de Sustainable Development Goals van de VN. Dit seminar werd georganiseerd door Canon Triest te Gent. Vervolgens heeft het CSLK haar inhoudelijke bijdrage geleverd voor deze uitgave.

Het CSLK is betrokken bij de inhoudelijke invulling van een brede Vlaams-Nederlandse studiedag dat gepland staat voor de eerste helft van het volgend jaar. Ter voorbereiding is een rondetafel conferentie voorzien in het 4e kwartaal van dit jaar. Informatie hierover volgt tzt.

Het International Institute Canon Triest, opgericht door de Broeders van Liefde, is een centrum voor vorming, onderzoek en uitwisseling met universiteiten, onderzoeks- en vormingsinstellingen, groepen, organisaties en personen wereldwijd.

Voor info en bestellen.