Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jubileumbundel CSLK

De grondslag van de Katholieke Sociale Leer

gepubliceerd: zondag, 2 december 2018
Jubileumbundel CSLK

Inhoudsopgave van de bundel:

 • Oorsprong en ont­wik­ke­ling van de sociale leer van de kerk
 • De grond­slag van de Katho­lie­ke  Sociale Leer
  - Inlei­ding
  - Het katho­liek sociaal denken
  - Aard en indeling Katho­lie­ke Sociale Leer
  - Bronnen: geloof en rede
  - Natuurwet en natuur­recht
 • Bijlage: Structuurbeginselen Katho­lie­ke Sociale Leer

Be­stel­lingen kunnen wor­den opge­ge­ven via email: info@cslk.nl, vermeld daarbij 'Jubileumbundel' én uw post­a­dres. De prijs van de bundel is € 9,95; de verzend­kos­ten zijn € 3,48. Betaling vooruit, als bevesti­ging van uw be­stel­ling, op IBAN bankreke­ning-nummer: NL89 INGB 0004 9863 52 t.n.v. Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), Vo­ge­len­zang, o.v.v. de naam van de bundel. Zodra uw betaling ont­van­gen is, wordt uw be­stel­ling verstuurd naar het in de email opge­ge­ven post­a­dres.