Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis?

Bijeenkomst CSLK op de Zuid-As van Amsterdam

gepubliceerd: woensdag, 8 januari 2020
FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis?

De wereldwijde financiële crisis van 2008 had een gelegenheid kunnen zijn om een nieuwe economie te ontwikkelen met meer aandacht voor ethische principes en voor een nieuwe reglementering van de financiële ac­ti­vi­teiten. Ook al zijn op diverse niveaus verdienstelijke inspanningen geleverd, toch werden de verouderde criteria die de wereld blijven beheersen niet herdacht

Het is dan ook zaak om nieuwe economische en financiële systemen te ontwikkelen met regels en voor­schriften die het algemene welzijn en het respect voor de menselijke waardigheid bevorderen. Het Vaticaanse Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Menselijke Ont­wik­ke­ling heeft daar toe het document ‘Over­we­gingen voor een ethische onderscheiding in het huidige economische en financiële systeem’ opgesteld uitgaand van de Sociale Leer van de Kerk. Daarin staan fundamentele over­we­gingen en referentie­punten ter onder­steuning van deze ont­wik­ke­ling en daarmee de verdediging van de menselijke waardigheid.

Agenda

Op de bijeenkomst (dit keer op de Zuid-As van Amsterdam) zullen diverse sprekers, mede aan de hand van dit Vaticaanse document, bepalen in hoeverre financiële instellingen zich laten leiden door genoemde uitingen in dit andere relevante documenten. De agenda beoogt dit met een inleidende situatieschets, een analyse van de problematiek, de oorzaken en de mogelijke oplossingen, de gevolgen voor de maat­schappij, haar burgers en consumenten, de noodzaak van schuldhulpverlening, de veranderingsprocessen en de dilemma's bij de banken en financiële instellingen, als ook de rol van de overheid.

Locatie

De bijeenkomst is op vrijdag­mid­dag 27 maart 2020 van 13:00 tot 16.30 uur; ontvangst is vanaf 12:30 uur, de toegang is gratis. Plaats van de bijeenkomst is het Circl gebouw aan de Zuid-As, Gustav Mahler­plein 1B, 1082 MS Amsterdam (https://circl.nl/). Aanmelden vóór 20 maart 2020 op info@cslk.nl of op GSM 06-53887641 (CSLK secretaris, diaken Philip Weijers).

Zodra alle sprekers bekend zijn, wordt de agenda op deze website bekend gemaakt. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.