Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geloof, rede en een rechtvaardige maatschappij

Bisschop-coadjutor mgr. Hendriks doet verslag vanuit Portugal

gepubliceerd: maandag, 27 januari 2020
Geloof, rede en een rechtvaardige maatschappij

Van 22 tot 25 januari heeft mgr. J. Hendriks deelgenomen aan een bis­schop­pen­ont­moe­ting in Sintra (Portugal), niet ver van Lissabon. Met ruim honderd bis­schop­pen van de gehele wereld volgde hij een pro­gram­ma van lezingen en gesprek over onderwerpen die betrekking hadden op het belang van geloof en rede voor de ont­wik­ke­ling van een meer rechtvaardige samenleving.

Onder de onderwerpen die werden besproken was de verhouding van het katho­li­cisme tot de moderne staat. Een probleem is dat in nogal wat samenlevingen de staat de grenzen van zijn eigen bevoegdheid niet altijd goed respecteert en pro­gram­ma's voorschrijft (bij­voor­beeld in het onderwijs) die morele/ethische visies betreffen. Ook werd gewezen op het belang om eerst de economische feiten goed te leren kennen alvorens stelling te nemen in vragen die de sociale leer raken, zoals armoede.

Een ermee samenhangend probleem is de vergrijzing in de wereld die leidt tot een scheve opbouw van de bevolking. De vrucht­baar­heid (fertility rate) is sinds 1950 in alle werelddelen sterk terug gelopen. Meer dan de helft van de landen hebben minder geboorten dan sterftes en de verwachting is dat dit - gezien de ont­wik­ke­lingen - de komende decennia voor alle delen van de wereld zal gaan gelden. Het effect van overheidsmaatregelen om bevolkingsgroei te bevorderen blijkt maar zeer beperkt. Het was juist in deze dagen dat president van Amerika zijn ‘pro life’ speech hield bij de jaarlijkse March for Life in Washington waarin hij de heiligheid en bescherm­waar­digheid van ieder mensenleven bevestigde.

Andere thema’s waren: het bestrijden van corruptie, godsdienstvrijheid en economische vrijheid en filantropie.

Bron: www.arsacal.nl