Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Uitnodiging - FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis?

Vrijdag 27 maart - 13.00 tot 16.30 uur - ZuidAs van Amsterdam

gepubliceerd: woensdag, 29 januari 2020
Uitnodiging - FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis?

UPDATE: AGENDA EN SPREKERS BEKEND; MELD U NU AAN OP INFO@CSLK.NL

Tijdens deze bijeenkomst wordt met lezingen en aansluitende de panel­dis­cus­sie bepaald in hoeverre financiële en aanverwante instellingen zich laten leiden door genoemde uitingen van dit belangrijke Vaticaanse document en andere relevante publicaties.

De agenda beoogt dit met een inleidende situatieschets; een analyse van de problematiek, oorzaken en mogelijke oplossingen; de gevolgen voor de maat­schappij en haar burgers en de noodzaak van schuldhulpverlening; de veranderingsprocessen en dilemma's bij de banken en financiële instellingen; de rol van de overheid en de politiek. Na de lezingen volgt een panel­dis­cus­sie met alle sprekers.

Agenda

Op de bijeenkomst (dit keer op de Zuid-As van Amsterdam) zullen diverse sprekers, mede aan de hand van dit Vaticaanse document, bepalen in hoeverre financiële instellingen zich laten leiden door genoemde uitingen in dit andere relevante documenten.

spreker onderwerp
Ph. Weijers Opening en inleiding (dagvoorzitter)
E. Holterhues “Never waste a good crisis: waartoe is een financiële instelling op aarde?”
Wat zeggen recente encyclieken en documenten hierover en wat is mijn visie op een gezonde financiële sector.
E. de Jong “Houden de banken ons een spiegel voor?”
Aan de hand van enkele voorbeelden vanuit de financiële sector en andere sectoren, komen een aantal ont­wik­ke­lingen aan bod die zich na de kredietcrisis hebben voor gedaan waardoor vraagtekens bij het functioneren van banken zijn gezet.
J. Maasen “Achter cijfers gaan mensen schuil”
Hoe economische en financiële systemen het dagelijks leven van mensen op zijn kop kunnen zetten; kortom: over de gevolgen van leven met schulden en in armoede.
W. Wagenaar “Ethics is knowing the difference between what you have the right to do and what is right to do”
Als leidraad voor het voorkomen van ongewenst gedrag en het sturen op goed gedrag. Hoe de bank fouten maakte en ervan leerde (twee praktijk voorbeelden). Dilemma's nu en in de toekomst.
A. Siegmann “De 10 geboden als inspiratie”
De financiële sector kent een grote mate van regels, wetgeving en overheidsingrijpen. Hoe kan er meer ruimte komen voor ethiek en per­soon­lijke verant­woor­de­lijk­heid?
E. Holterhues Panel­dis­cus­sie
V. Scheffers Samenvatting en afsluiting

Personalia

  • Drs. E. Holterhues, bekleedde sinds 2000 managementfuncties binnen de zakelijke dienstverlening van de Triodos Bank; sinds maart 2017 is hij directeur bij Oikocredit.
  • Prof. Dr. E. de Jong, is hoogleraar Inter­nationale Economie bij de sectie Economie en Bedrijfseconomie van de Radboud Uni­ver­si­teit van Nijmegen.
  • Drs. J.H.M. Maasen, mede­wer­ker Diaconie en Missie­secre­taris van het bisdom Rotterdam.
  • Mevr. Drs. W. Wagenaar, sinds 2014 Head of Conduct & Ethics bij de ABN AMRO bank.
  • Dr. A.H. Siegmann, staf­me­de­werker van het Weten­schap­pe­lijk Instituut voor het CDA en hoofddocent financiële economie aan de Vrije Uni­ver­si­teit Amsterdam.
  • Drs. V.M. Scheffers, voorzitter CSLK; eerder algemeen secretaris van de Bisschoppelijke Commissie Justitia et Pax Nederland (1983-2015); voorzitter van Stichting Communicantes.
  • Ing. Ph.S. Weijers BScR, permanent diaken, vicevoorzitter en secretaris (a.i.) van het CSLK.

Details

datum: vrijdag­mid­dag 27 maart 2020
tijd: van 13.00 tot 16.30 uur
ontvangst is vanaf 12.30 uur
entree: toegang is vrij
locatie: Circl gebouw aan de Zuid-As
Gustav Mahler­plein 1B
1082 MS Amsterdam
www.circl.nl
aanmelden: Aanmelden vóór 20 maart 2020:
info@cslk.nl of
06-53887641 (CSLK secretaris, diaken Philip Weijers)

Bron documenten

Het document is vertaald en te lezen op de de website van RK Documenten. Deze vertaling is in druk verschenen bij Kerknet.be.

Zie ook de informatie uit 2011 over het Vaticaans document over de financiële crisis, de oorzaken en een aanzet tot her­vor­ming van de globale economie.