info@cslk.nl. Het CSLK zal u dan eind december nader informeren."> info@cslk.nl. Het CSLK zal u dan eind december nader informeren." /> CSLK - Nieuws

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Symposium: Van oorlog naar vrede

Hoe te komen van conflict naar samenwerking

gepubliceerd: vrijdag, 25 november 2022
Symposium: Van oorlog naar vrede

Het pro­gram­ma is als volgt:

 • Erik Sengers                      Opening (dagvoor­zit­ter)
 • Mgr. Everard de Jong         Inlei­ding
 • Gertjan Jelsma                 Oorlog in Oekraïne en de Neder­landse krijgs­macht
 • Don Ceder                        Inter­na­tio­nale struc­tu­ren in Europa en het mislukken overleg
 • Fred van Iersel                  Uitspraken over oorlog en vrede van paus Fran­cis­cus 
 • Jan Peters sj                     Wegen naar een toe­komst van ver­zoe­ning en vei­lig­heid
 • Erik Sengers                      Uitwisseling met de deel­ne­mers aan het symposium
 • Mgr. Jan Hendriks              Afslui­ting symposium
 • Allen                                In­for­mele bij­een­komst

Personalia:

 • Mr. Don Ceder, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie en woord­voer­der defensie
 • Mgr. dr. Everard de Jong, bis­schop, apos­to­lisch admini­strator van het Neder­lands militair or­di­na­ri­aat
 • Prof. dr. Fred van Iersel, diaken, emeritus-hoog­le­raar Vraag­stukken Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging bij de Krijgs­macht aan Tilburg University, en bestuurslid CSLK
 • Mgr. dr. Jan Hendriks, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam
 • Lt. Kol. Gertjan Jelsma, hoofd expertise­cen­trum Ko­nin­klij­ke Mili­tai­re School
 • Prof. dr. Jan Peters, jezuïet, emeritus-hoog­le­raar Arabisch en Islamo­lo­gie aan de Radboud Uni­ver­si­teit, en voor­zit­ter van Pax Christi Neder­land 
 • Dr. dr. Erik Sengers, diaken legeraal­moe­ze­nier, en bestuurslid CSLK