Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Europese Sociale dagen

gepubliceerd: vrijdag, 30 oktober 2009
Europese Sociale dagen

In Oktober 2009 von­den in Gdansk (Polen) de eerste Europese Sociale dagen plaats. Het thema was ‘Soli­da­ri­teit en Europa’. Deel­ne­mers uit ver­schil­lende Europese lan­den bezonnen zich op de vraag wat de katho­lie­ke sociale leer kan betekenen voor de uit­dagingen en problemen waarvoor Europa en haar samen­le­vingen zich gesteld zien.