Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gift

Gift

Het CSLK heeft geen eigen inkomsten noch eigen vermogen en is voor haar werk geheel afhankelijk van subsidies en giften. We hebben al het nodige gerealiseerd en veel staat op stapel, maar zonder geld kunnen we niet veel beginnen.

Vindt u de verspreiding van de sociale leer ook belangrijk en draagt u het centrum een goed hart toe? Dan wilt u ons misschien ook financieel steunen.

Elke bijdrage is heel welkom op onze rekening tnv CSLK te Vogelenzang.

IBAN bankrekeningnummer: NL89 INGB 0004 9863 52

Hartelijk dank voor uw steun!

Publieke kerkelijke rechtspersoon

Het CSLK is een publieke kerkelijke rechtspersoon en bezit daarmee rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht krachtens artikel 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; op haar zijn van toepassing de canones De christifidelium consociationibus (cc. 298-320) van het kerkelijk wetboek (Codex Iuris Canonici) en de Algemene bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen en katholieke burgerlijke rechtspersonen in de R.-K. Kerkprovincie in Nederland van 12/ 13 december 1994 (Regelingen R.-K. Kerkgenootschap in Nederland, nr. 11).