Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwe bundel: Wegen naar vrede

De Sociale Leer van de Kerk over sociale en politieke conflicten

gepubliceerd: woensdag, 16 maart 2016
Nieuwe bundel: Wegen naar vrede

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) heeft een nieuwe bundel uitgegeven. De titel luidt "Wegen naar Vrede, de Sociale Leer van de Kerk over sociale en politieke conflicten".

De bundel, met ruim 145 pagina's, bevat artikelen en lezingen van prof. dr. Fred van Iersel, lid van de Raad van Advies van het CSLK, tevens bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht en docent Katholieke Sociale Leer aan diverse instellingen.

Uitgaande van de Katholieke Sociale Leer van de Kerk, met haar principes van personaliteit, solidariteit, subsidiariteit en algemeen welzijn, bespreekt de bundel de relaties tussen religies en conflict, de rol van de religies tot de vrede, de problematiek rond terreur en geweld, de legitimering van vredesoperaties, de toekomst van de rechtvaardige oorlog en tenslotte de vluch­te­lingencrisis in het jaar van de barm­har­tig­heid. De bijlage bevat achtergrond informatie over de nog steeds actuele encycliek 'Pacem in Terris' van paus Johannes XXIII uit 1963.

Bestellingen kunnen worden opgegeven via email: info@cslk.nl, vermeld daarbij uw postadres. De prijs van de bundel is € 9,95; de verzend­kos­ten zijn € 3,48. Betaling vooruit, als bevestiging van uw bestelling, op IBAN bankrekeningnummer: NL89 INGB 0004 9863 52 t.n.v. Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), Vogelenzang, o.v.v. Bundel ‘Wegen naar Vrede'. Zodra uw betaling ontvangen is en de bundels be­schik­baar komen van de drukkerij, wordt uw bestelling verstuurd naar het via email opgegeven postadres.